Vem vet bäst vad som ska gälla inom ett område eller plats; den som arbetar och lever där, eller den som hört talas om stället? Självklart den som lever och verkar där, eller hur?

Vad minns du bäst; geografiprovet i 7:an eller landet du själv reste till och besökte under ett par veckor? Borde då vara det sistnämnda eller…?

Vem känner dig och dina behov bäst; du eller Fredrik Reinfeldt? Fundera på svaret till denna fråga en stund…

Blog Image“Erfarenhet är kunskap, resten enbart information”, sade Einstein.

Om vi alla egentligen vet att erfarenhet sätter flest avtryck och att vi själva vet vad vi innehåller, önskar, längtar efter, bäst – hur kommer det sig att vi ändå tror att någon annan långt bort från vårt liv ska ha mandat att bestämma vårt väl och ve.

Verkligheten i praktisk anda kan man inte läsa sig till i böcker. Den måste upplevas för att ge en sann bild. I detta land som kallas demokrati fattas stora beslut som påverkar människor, utan att människor får vara med och bestämma. Det finns ett stort ego inom nuvarande styre, där vissa ska veta bäst utan att ens ha varit där!

Detta fungerar så länge som tystnad finns, då tystnad blir ett medgivande. Det finns en stor rädsla hos den svenska befolkningen att säga ifrån. En stor rädsla för att då bli kritiserad, utfrusen och ratad. Missnöjet kommer istället ut på andra sätt; i samtal med vänner, på nätet, inombords…

Något håller ändå på att hända, då det inte går att bära ett missnöje hur länge som helst. Till slut måste en bubbla spricka och det börjar läcka ut att människor inte är nöjda. En signal är just hur SD ökar. Istället för att fråga VARFÖR detta sker, försöker man förfula detta.

Om människor inte har en öppen kanal till sina politiker, kommer det ta andra vägar.

Ibland går en politiker ut från sin trygga bubbla och blir starkt överraskad av hur verkligheten är. Ett bra exempel kan du läsa om här:

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/m-politiker-utsatt-for-stenkastning(3518685).gm#.UKFnWXfCvH0.facebook

Det går inte att komma runt det faktum att politiker behöver kliva ut från sina bubblor ofta och förstå vad verklig demokrati är; där demokrati betyder folkstyre och politiker ska tjäna folket. I en verklig demokrati finns:

– Politiker som lever mitt i den verklighet de arbetar för

– Medborgarna har löpande rösträtt i demokratiska frågor som påverkar dem

– Politiker ska förebilda och leva själv som de lär ut

– Politiker ska skaffa sig egen erfarenhet i det de beslutar om

– Politiker ska ha en levande dialog med människan, ödmjukt och tillmötesgående

– Demokrati, jämställdhet och positiva värdegrunder ska krävas på alla områden UTAN undantag

– Innan stora beslut ska medborgare tillfrågas

– Om något gått fel, ska ny riktning tas och navigering ska ske utifrån medborgarnas behov och bästa

– Förtryck, ojämlikhet, kriminalitet, fundamentalism och andra negativa krafter, ska gränsas direkt med öppna ögon

Vi alla vet vad vi längtar efter och vi har var och en ett ansvar att visa detta – där ska politiker möta upp och ta in detta och verkställa en politik som baseras på goda värden.