Vi har en planet. Det är fysiskt uppenbart. De allra flesta
är övertygade om att mänskligt liv fungerar bara på jorden. Det borde få oss
att verkligen vilja vårda planeten ifall vi är måna om mänskligt liv. Men gör
vi det, som mänsklighet? Visar vi omtanke för mänskligt liv i de olika system
och strukturer som vi har skapat i samhället? Prioriteras och stimuleras denna
omtanke i ditt och vårt gemensamma liv? Vad innebär omtanke, i handling? Hur
ser det ut?

Fundamentalt så värderas inte liv speciellt högt. Det är
svårt att komma fram till något annat när man ser sig omkring. Stress, segregation, svält och
fattigdom i en värld där det finns tillräckligt. Nu sprids misären även till rikare
länder som ett måste för att ekonomin ska må bra. Vi ser polemiken för det
tydligt även i Sverige. Vem vill vara kompis med en sån elak typ som kräver
människooffer? Som kräver lidande av allt fler för att andra ska ha det bra. Är
det en bra kompis? Är det någon du vill ha i ditt liv, som ska bestämma över
ditt liv?

Vi kan även se hur den här elaka typen agerar
institutionaliserat. Hur den har ätit sig in i hur vi organiserar våra liv. Det
är tydligt inom ekonomin. Nämn ekonomi till människor och många får ont i
huvudet, börjar rabbla utantill, andra försvinner annanstans i tankarna. Försök
att se på en ekonomisk debatt. Känner du glädjen, nyfikenheten, lusten i det
som tas upp? Är det inte konstigt att något som egentligen ska handla om hur vi
alla kan må bättre i livet skapar sådana reaktioner? Hur kan någonting så
viktigt, som ditt och mitt liv, upplevas onaturligt?

Den här ekonomin måste hela tiden växa, med mer och mer
varje år, för att den ska må bra. Är det naturligt? Hur ser det ut i naturen,
med träd, växter, djur och våra kroppar? Måste de växa med mer och mer för att
må bra? För att den här ekonomin ska växa måste vi varje år förbruka mer och
mer av det som finns på planeten. Hur kan det fungera? Är det möjligt att
fördubbla förbrukningen av jordens resurser var 10e år och fortfarande ha en
planet kvar? Är det möjligt att år efter år öka värmen på planeten utan att det
blir överhettat? Är det omtanke om planeten och människor som driver detta? Är det hållbart och visar det att liv värderas högt?

Borde det inte vara naturligt att allt som vi gör är i
omtanke om människor och vår planet? Borde inte mänskligt liv vara prioriterat och
stimulerat genom våra system och strukturer? Vi kan kalla denna
omtanke för medmänsklighet. Borde inte medmänsklighet vara naturligt när vi är EN mänsklighet på EN planet? Om vi vill ha medmänsklighet, hur ser det ut? Hur vill du ha det?