Människor slåss om olikheter och förmågan att särskilja gott från ont, eller person från beteende är den största bristen idag.

Vi vet alla vad som är positiva och negativa beteenden, men dessa synes värderas olika beroende på avsändare. Ibland skriker vi högt när t ex förtryck, våld, kränkningar, mobbning eller annat ont sker, men ibland ser vi tyst på och vågar inte säga ifrån.

Det får inte finnas “heliga kor” och acceptans av det onda beroende på vem som skjuter ut detta. I vårt land har vi länge arbetat och kämpat för demokrati och jämställdhet, men varför blundas det inom vissa områden när icke demokrati eller omjämställdhet pågår?

Vi ska inte peka ut speciella områden, dessa kan vi alla se om vi tittar med öppna ögon. Dock kan vi generellt säga att den största tystnaden råder mot negativa beteenden som går emot de jämlika tankar när det kommer till religion eller kultur. När detta sker, måste vi tala om rent hyckleri!

Denna artikel på Newsmill kan symbolisera just detta när det handlar om religiöst hyckleri:

http://www.newsmill.se/node/1924

Vi kan aldrig lösa problemen och skapa jämlikhet och rättvisa om vi inte skiljer på gott och ont i beteenden inom alla områden.

Genom att börja inifrån och ut finns en väg att gå. För att skapa fred mellan människor behöver vi definiera vad:

– Kärlek är

– Jämlikhet är

– Demokrati är

Om definitionerna blir klarlagda måste modet finnas att ha detta som en kompass överallt i vårt samhälle och värden skapas utifrån detta. Vi ska stå för yttrandefrihet, religionsfrihet, kulturell frihet MEN ALDRIG med ett innehåll som kränker, segregerar, förtrycker eller begränsar människor.

Att acceptera negativa beteenden i tystnad är också ett medgivande, som bidrar till fortsatt negativt spel som växer med omgivningens tysta anpassning. Vill vi arbeta för jämlikhet, frihet, kärlek och samspel måste klara ramar sättas för detta, med spelregler som alla bjuds in att arbeta fram.

Så fråga dig själv vad som anses gott hos dig och visa detta för att bli en del i ett samspel mot fred. Passivitet är att tillåta det negativa. Ansvaret är mitt, ditt och vårt att alla tillsammans agera i det vi vill ha!