Ett barn dör var 7e sekund av svält. Det finns mat så det
räcker till alla. Transporter är inget problem, inte heller grödor eller
teknik. Ändå fortsätter det. Som jämförelse, idag dör det 150% fler per dag av
svält och fattigdom än vad andra världskriget dödade per dag. Hur kan det komma
sig och vem bär ansvaret?

Mobbning, pågår på alla plan, för vuxna och barn. Debatt
efter debatt, skrift efter skrift, undersökning efter undersökning, självmord
efter självmord. Fenomenet är känt, syns tydligt i olika beteenden, utfrysning
av människor som tänker fel, pratar fel eller på annat vis inte passar normen,
med olika föresatser ”goda” eller ”dåliga”. Ändå fortsätter det. Hur kan det
komma sig och vem bär ansvaret?

Vi har massvis av mark och lediga resurser ändå är
bostadsbristen katastrofal. Kostnaden för staten att bygga bostäderna är NOLL
kronor och ändå fortsätter det. Hur kan det komma sig och vem bär ansvaret?

Utanförskapet i samhället kostar ca 450 miljarder per år och
lidandet fortsätter öka. Är det medmänskligt att tillåta det fortgå? Kan vi
förvänta oss ett tryggt, harmoniskt och fridfullt samhälle då? Hur kan det
komma sig att det fortsätter och vem bär på ansvaret?

I den fria marknadens namn är det vedertaget att spekulera
så att konsekvenserna drabbar utomstående med stort mänskligt lidande genom
svält, nedskärningar och krascher. Allt i vinstintresse eller för att skydda
pengar. Hur kan det komma sig och vem bär på ansvaret?

Pengar, som används som argument för det mesta som drabbar
människor, är digitala och kommer till genom en knapptryckning. Ändå är det
brist på dem för mänskliga riktiga behov. Samtidigt finns det massor av
resurser till shoppingkomplex och annat liknande. Hur kan det komma sig och vem
bär på ansvaret?

Idag styr pengar vårt liv och vi sägs vara för demokrati,
jämlikhet och rättvisa. Digitala pengar tillverkas och fördelas av privata
vinstdrivande företag, banker. Det anses vara bättre än att låta det ske under
demokratins flagga, där vi alla får vara med och bestämma vart dessa nya pengar
ska riktas, i sann jämlikhet. Vi gemensamt, genom staten, förlorar gigantiska
summor på det varje år, ändå anses det vara bra, rättvist. Hur kan det komma
sig och vem bär på ansvaret?

Alla som varit lyckliga, kära eller mått bra på annat vis
vet att den känslan bor inom oss. Att den bor inom oss innebär att den måste
finnas där, ändå matas vi på med en tro om att den finns utom oss, finns att
hitta i det yttre. Det leder till en jakt efter det utom oss som kan ge det vi
längtar efter inom oss, vilket lägger vårt liv i yttre händer. Vi kan se detta
fenomen inom allt i våra liv och vårt samhälle. Det yttre som ska ordna det
inre som skaver. Hur kan det komma sig och vem bär ansvaret?

Vi kan höra idrottsstjärnor och musikidoler berätta om hur värdelösa
de känt sig, hur dåligt de mått inom sig, under och/eller efter sin karriär,
oavsett hur bra de presterat. Ändå matas vi med att lyckan finns i den yttre
prestationen och barn fostras in i det. Hur kan det komma sig och vem bär
ansvaret?

Barn matas med att lära sig att ta ett eget ansvar, av skola
och föräldrar, när något går snett. När något är snett i relationer med barn,
eller i den stora världen, samhället, tar inte vuxna sitt ansvar. Hur kan det
komma sig och vem bär ansvaret?

Mer om detta och orsakerna finns på www.sharejustice.se Välkommen!