Hur ska människors försörjning säkerställas? Ska det ske
genom sysselsättning, genom att bidra till ett bra liv för andra människor och
sig själva? Är vägen dit då privata företag? Privata företag är vinstdrivande, inte
jobbskapare, det innebär att de inte har sysselsättning som något prioriterat.
De agerar för vinst, anställning sker ifall det är lönsamt likaså gör man sig
av med anställda ifall det är lönsamt. Lönsamhet har med kostnad och
försäljning att göra. Allt är inte lönsamt för dem.

Den enda som kan garantera full sysselsättning är staten och
det bör vara statens uppgift. Idag tar inte staten den uppgiften, istället
används arbetslöshet för att kontrollera inflationen. Man styr på en viss
arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet- NAIRU- , som ska finnas. Därmed har
arbetslösa blivit ett verktyg som används för att gynna pengar, inte något som ska tas bort. Hur kan då
försörjning kopplas till arbete? Är inte det grymt att medvetet ställa många
människor i både skam och fattigdom, vilket brist på försörjning innebär?

Trenden med arbetslöshet är tydlig, den ökar. Ju bättre
automatiseringen blir desto mer blir gjort och färre anställda behövs. Detta
kallas produktivitet och inom engelskan har det fått termen ”jobless growth”.

Skulle kvantitetstänkandet inom verksamheter övergå till
kvalitet skulle sysselsättningen gå ner ännu mer. Om saker höll dubbelt så
länge, med hälften av underhållsbehovet och vi nöjde oss med att bara ha det
som vi behöver på riktigt skulle antalet som tillverkas sjunka drastiskt. Som
läget är med planeten skulle det behövas idag. Allt det innebär att vi måste bygga
upp ett helt nytt system, som ska stötta det som är viktigt i livet och hålla
bort det som förstör.

Alla arbeten ska vara meningsfulla, tillföra nytta till
samhället, alla människors liv. I arbetet ska det ingå utveckling som människa
och tekniskt utbildning inom olika områden, alltid. Att ha en meningsfull
försörjning är jätteviktigt för varje människa, om inte viktigast. Det är en
grundläggande mänskligt behov som bygger självkänsla, bra sociala relationer
och ger frid inom människor.

Nyliberala system, teorier, ekonomi och politik har inte det
i första rummet. Hur kan man annars förespråka åtgärder som skickar människor
in i arbetslöshet? Om det hade varit lönsamt för privata företag att ordna
arbetslösheten så skulle det redan varit gjort, man har haft många år på sig. I
det inkluderas marknaden, kapitalet och banker. Hade det handlat om den
enskildes egna val, enbart, skulle siffrorna vara mycket lägre. Det är
Grekland, Spanien, USA och allt mer Sverige bevis på, då man inte har mycket
att leva på utan arbete.

Skulle dagens politiker, vilka är nyliberaler, ha det som
prioritet skulle det vara löst sedan länge. Annars är alternativet att de är
inkompetenta, oavsett vilket, visar det tydligt att dagens formler, politik och
teorier är fel. Ska det bli ändring behöver den börja hos var och en av oss.
Sluta tro på ord som bevisligen ser annorlunda ut i handling och effekt. Börja
säga nej till irrläror och JA till det som finns inom oss, nej till
maktkoncentration och JA till riktig demokrati. Det är dags för rättvisa på
alla plan och den bor inom dig. Medmänsklighet föds och kommer till världen
genom dig.

Mer om detta finns på
www.sharejustice.se