Välkommen in i år 2013. Vi hoppas att det för in gott i
allas liv. Som inledning på det här året kommer det idag handla om något som
dikterar villkoren för de allra flestas liv på vår planet, ekonomin.
Förutsättningarna för våra privata ekonomier sätts av nationens ekonomi.

Ekonomin för en självständig nation med egen valuta fungerar
inte som ekonomin för ett hushåll eller företag. Nationen är utfärdare av
valutan, i Sverige svenska kronor, och det innebär att Sverige bara kan ha
brist på kronor för att betala sina räkningar OM man väljer att ha det så,
aldrig annars. Vill man kan man ALLTID betala alla sina räkningar för det som
är i svenska kronor. Vad innebär då det?

1.
Pratet om ansvarsfull ekonomisk politik ska
handla om annat än om att budgeten ska gå ihop, den behöver inte det. Brist på
pengar, rätta mun efter matsäck och andra liknande uttryck är felaktiga. Att
använda det som orsak för mänskligt lidande är inte rätt, det handlar om annat.

2.
Kravet på att staten ska fondera pengar för
framtida utgifter, oavsett vad, är felaktiga. Hur kan man behöva trycka pengar
idag för att lägga undan till nästa år när man lika gärna kan trycka dem nästa
år?

3.
Privatisera statlig egendom och verksamheter för
att få in pengar till statskassan är otroligt tokigt. Varför sälja något som
alla vi äger tillsammans, demokratiskt, för att få in pengar som staten kan
trycka gratis när som helst?

4.
Skatt är ingen inkomst som staten behöver för
att betala sina räkningar. Skatt är ett sätt att dra in pengar ifrån ekonomin
så att det inte blir inflation OCH ett sätt att visa vilka värderingar och
beteenden som gäller inom ekonomin.

5.
När nationen Sverige alltid kan trycka sina egna
pengar kan ”få in pengar” aldrig användas som orsak för att diktera villkor på
vad staten måste göra. Det gör att Sverige kan vara demokratiskt och självständigt på riktigt.

Begränsningen är, och har alltid varit, människan och
planeten. Det är i sig fantastiskt, det innebär att här och nu ligger allt i
våra händer. Vi, tillsammans, kan värna om oss själva, varandra och planeten. Pengar
är ingen begränsning, vår förmåga och vad planeten tål är den enda sanna
begränsningen.