Som tidigare nämnts, en självständig nations ekonomi, med
egen valuta, fungerar inte som hushållens eller företagens ekonomi. Det är
viktigt att förstå. Nationen kan alltid utfärda mer av sin egen valuta för att
betala sina räkningar, det kan inte hushåll eller företag.

Okunskapen, eller oviljan, att agera i linje med det leder
till flera misstag med smärtsamma konsekvenser. Genomgående i irrlärorna är att
inkomster och kostnader måste gå ihop för nationen, precis som för hushåll, och
den politiken kallas för ansvarsfull. Låt oss nu se på konsekvenser av detta
ansvarsfulla.


Nationens kostnader är inkomster för den privata
sektorn, de pengar som nationen spenderar hamnar som plus för den privata sektorn (hushåll
och företag). Som exempel, när nationen bygger vägar, broar, hus eller betalar
löner hamnar de pengarna i privata sektorn.


Nationens inkomster är kostnader för den privata
sektorn, och man blir av med pengar. För att det ska vara en inkomst för nationen måste pengarna komma
utanför sin egen sektor, dvs från den privata sektorn. Exempel på det är skatt
som hushåll och företag betalar.


Det innebär att när nationens budget har plus
blir det minus, pengarna minskar, i den sammanlagda privata budgeten. När nationens budget hamnar
på minus blir det plus, pengarna ökar, på privata sidan. M a o när nationen spenderar mer än
den tar in blir det pengar över för den privata sidan, när nationen tar in mer
än den spenderar minskar man antalet pengar för det privata (gör människor
fattigare).

Vad händer då i den privata sektorn, dvs hos människorna i
nationen, när man har minus i sin ekonomi, inte har pengar till att betala det
man köper? Antingen låter man bli att köpa, vilket leder till sjunkande ekonomi
och arbetslöshet i en negativ spiral. Eller så sätter man sig i skuld för att
kunna köpa idag. Detta kallas då för ansvarsfull politik. Privata skulder måste
betalas tillbaka och det kan bara ske genom att få in mer pengar. Sett för alla
hushåll är det en matematisk omöjlighet när nationen går med plus och ännu mer
så när fördelningarna inom hushållen är ojämn. Nationen däremot kan betala sitt
minus genom att trycka nya pengar och det kostar ingenting.

Det är även viktigt att förstå att när befolkningen ökar
måste det tryckas mer pengar för att behålla sin standard. Om det inte görs
blir det fler som måste dela samma kaka. Fler som delar på samma mängd pengar
leder till att mindre till var och en, oftast blir det de som har litet som
får ännu mindre. Kombinatet plus i nationens budget och ökad befolkning kräver
därmed ännu mer i privata skulder för att det ska fungera. Det kallas
ansvarsfull politik men hur kan det vara ansvarsfullt att skuldsätta människor,
speciellt när det inte behövs?

Vad är då det föreskrivna
receptet på detta sjuka som man har lyckats skapa? Den fortsättningen följer
annan dag. Med önskan att dimridåerna ska skingras och ett medmänskligt
samhälle ska träda fram.