En snabb repetition av de två tidigare inläggen om ekonomi. http://blogg.sharejustice.se/#post22 och http://blogg.sharejustice.se/#post23

1. En självständig nations ekonomi, med egen valuta,
fungerar inte som hushållens eller företagens ekonomi. Det är viktigt att
förstå. Nationen kan alltid utfärda mer av sin egen valuta för att betala sina
räkningar, det kan inte hushåll eller företag.

2. När nationen spenderar mer än den tar in blir det pengar
över för den privata sidan, när nationen tar in mer än den spenderar minskar
man antalet pengar för det privata (gör människor fattigare). Detta kallas för
ha ordning på statens finanser. Vilket resulterar i att människors skulder
ökar. Med insikten av 1 ovan vet vi att det fullständigt tokigt.

Vad resulterar ignorerandet av 1 och användandet 2 ovan
till, dvs dagens väg.

1.
Efter ett tag blir skulderna allt för stora för
människorna så deras förbrukning (konsumtion) minskar. Det i sin tur leder till
ökad arbetslöshet, ekonomin krymper.

2.
Krympande ekonomi ger minskade skatteintäkter
till nationen, vilket leder till nedskärningar inom allmänna tjänster och olika
välfärdsprogram. Det i sin tur
krymper ekonomin ännu mer. En negativ spiral är född.

3.
Utförsäljning av nationens egendomar och
verksamheter, för att minska utgifterna på nations nivå (men kom ihåg; oavsett vad som
sägs så försvinner inte utgifterna, man får bara betala enskilt) OCH för att få
in pengar till nationens kassa.

4.
Sänkning av minimilöner. Hög arbetslöshet tolkas
med att lönekraven är för höga för de som inte har jobb. Det minskar förmågan
till förbrukning (mindre att handla för) vilket krymper ekonomin, tvärtemot vad
som sägs.

5.
Sänk skatter för kapitalägare, så att det är
lönsamt att investera i landet.

Tar vi in 1, ovan högst upp, ser vi att allt av detta är en charad. Det
enda det leder till är att allt fler får det svårt, stress och spänningar i samhället
ökar medans de som har det bra får det bättre. Eftersom de som bestämmer tjänar
på detta kommer det att fortsätta så länge det tillåts.

Hur slår det på medelsvensson. Huspriser avgörs primärt av
tillgång till skulder och priset på skulderna (räntan). Tillgången på skulder
har bara med bankers villighet att ge ut skulder till människor. ( Banker
tillverkar dessa skuldpengar med en enkel tangenttryckning på datorn) Bankers
villighet har med ekonomin att göra, hur de tror att den kommer att utvecklas.
Så följande händer;

1.
Bankerna ger ut färre skulder, pengarna i
samhället minskar och ekonomin minskar.

2.
Krympande ekonomi ger fler arbetslösa.

3.
En del av de arbetslösa måste börja sälja sitt
boende.

4.
Priset på boende har med vad som betalas vid
avslut. Köpare villiga att betala mindre, priserna går ned.

5.
Minskade priser minskar utrymmet till nya
skulder, antalet pengar i samhället minskar.

6.
Ekonomin krymper, fler arbetslösa.

7.
Spiralen ned är igång. Den som tvekar kan titta
på England, Spanien, USA, Irland.

I Sverige, med skriande bostadsbrist blir det även andra
konsekvenser. Kraftigt sjunkande bopriser gör att den egna insatsen/
överskottet minskar/ försvinner. Vid separation, vilket är vanligt, finns det
väldigt lite egen insats till att köpa nytt boende. (vilket i sin tur trycker
ned priserna, färre köpare). Var ska man då bo? Mycket mindre är svårt om man
har barn OCH fortfarande kvartsår problemet med kontantinsatsen.
Hyreslägenheter finns det inte många av.

Behöver det vara så här?
Absolut inte, men dagens recept bakar denna kaka. Fortsättning följer annan dag.