1948 fastställde FN en deklaration om “Människors lika rättigheter” som genomröstades med 48-0, men där flera länder avstod från att rösta (genomgående diktaturer).

Vi alla kan påstå att varje människa är lika värd. Vi kan verbalt säga detta, men hur lever vi det? Vi vet att människor genom alla tider har bedömts efter hudfärg, status, klasstillhörighet, kön, ålder etc. När en människa eller grupp bedöms negativt enbart pga hudfärg kan vi kalla detta för den renaste formen av det som kallas rasism. Mer defenitioner om detta kan du läsa här:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism

Om vi nu beslutar att varje människa är lika värd, hur kommer det sig:

1. Att människor behandlas olika beroende på vem/vilken grupp de tillhör?

2. Att människors beteenden bedöms olika beroende på vem/vilken grupp de tillhör?

En ständigt pågående debatt i Sverige handlar om “främlingsfientlighet” – vilket konkret innebär etniska svenskars syn på människor med annat ursprung. Punkt!

I en allt märkligare spiral har media lyckats framställa mer och mer som främlingsfientligt. Idag upplever många att inte ett ont ord får sägas om t ex integrationspolitiken – för då finns en risk för just ovan nämnda term.

Vad många kan se idag är en ökad segregation och i dess spår mer utanförskap och frustration. Vad många kan läsa om idag är ökad varsel, allt mindre lediga bostäder och att motsättningar ökar. Rapporter kommer in om kommuner som skriker allt högre om att de inte har plats eller råd att hjälpa fler. Även fler och fler människor diskuterar med varandra om hur “illa det blivit” på många områden, med allt större barngrupper på förskolor, försämrad äldrevård etc.

Rasism innebär att bedöma människor helt och hållet för deras yttre. Rasism innebär fördomar utan att ge en öppning att lära känna personen under ytan. Denna del ska alltid kritiseras och arbetas emot. Vad vi nu kan se är att rasism används som ett ord riktat mot människor som kritiserar en politik som i sin tur berör människor utifrån.

Kritik av ett system är aldrig rasism. Att styrande anklagar människor för just rasism när brister i ett system påtalas, är en skam. En stark rädsla finns att bli kallas för detta onda, varför vi kan höra människor säga “Jag är inte rasist men….”

Nej, majoriteten av människorna är inte rasister. De är däremot människor som kämpar för att få ett jobb, en lägenhet, vara bra föräldrar, kunna åldras tryggt… När detta inte känns tryggt måste rätten finnas att få uttrycka känslor av orättvisor. Det sägs ändå att vi lever i en demokrati med yttrandefrihet…

Genomgående finns ett löpande budskap till mänskliga områden med behov: Brist på pengar! Om vi tittar på andra områden, verkar det finnas en oändlig budget, t ex byggen av vägar och idrottsarenor…

Vi har ett problem i vårt land, där en demokrati med jämställdhet ska råda. En kamp har pågått länge för att kvinnor och män ska ha samma värde och rättigheter. Det sägs som en självklarhet att det ska råda lika rättigheter i en demokrati, men hur är det i verkligheten och vilka ofta märkliga signaler kommer. Centerpartiet är ett exempel på något märkligt, då de kom ut med ett starkt kritiserat koncept:

Fri invandring, månggifte, ta bort skolplikten…

Politiker har medgett att integrationspolitiken havererat, men ser vi nya modeller för det? Angående månggifte innebär det att EN man får gifta sig med flera KVINNOR. I jämställdhetens namn kan man då undra varför inte det också ska innebära EN kvinna som får gifta sig med FLERA män?

Vi måste alla sätta ned foten i att alla människor har lika värde. I detta ligger lika RÄTTIGHETER och SKYLDIGHETER. För att detta ska vara möjligt, måste då finnas både MÖJLIGHETER men också KONSEKVENSER vid ex lagbrott.

Alla kan se obalanserna och hur ofta det förs ensidiga debatter, där vissa grupper ska ha mer rättigheter än andra och andra grupper ha mer skyldigheter än andra. Ingen kan idag säga att det som kallas lika värde finns som en levande process.

Vi hävdar att vägar till verklig balans innebär:

1. Att skilja på person och beteende och ge beteenden samma värde oavsett avsändare

2. Defeniera vad demokrati och goda värden är, med jämställdhet i fokus

3. Omsätta dessa värden in på alla områden och våga kräva dessa i den demokrati vi ska leva i

4. Skapa nationella värdegrunder och låta varje människa delta i att samspela frram dem (i skolor, på arbetsplatser, i samhälle). Ett nationellt projekt där varje människa får hjälp att delta och ta ansvar för sig och sitt liv

Under rubriker på hemsidan www.sharejustice.se kan du själv läsa och se vad vi har för tankar om att skapa värden och samspel. Ingen lär tvivla på att människor blir hjälpta av att kallas “svaga grupper” eller att man blundar för negativa beteenden beroende på vem som är avsändare.

En läkning innebär att erkänna att något ät fel och då ta nya vägar för att förändra läget. Krasst sett är mycket av dagens åtgärder helt i linje med Einsteins definition av galenskap:

“Att göra om och om igen på samma sätt men ändå förvänta sig ett nytt resultat”