När dumheter ska förklaras, brukar man säga “Till och med apan Ola vet att…” för att verkligen trycka på den låga nivå av kunskap som visas på olika områden…

Just nu kan detta verkligen aktualiseras och borde rimligen vara oerhört tydligt i den situation som skapats i vårt samhälle och land, där media rapporterar om:

– Om den ENORMA bristen på bostäder som bara växer

– Om hur varslen och arbetslösheten ökar

– Fortlöpande om skolans nedgång ( från 3:e till 21:a plats i världsstatistiken)

– Om ökad organiserad brottslighet

– Om stigande fall av brott mot kvinnor och barn

Vad händer i vårt samhälle där politikers munnar blåser varmluft och sprider tomma ord om “trygghet, ökad jämlikhet, bra insatser, krafttag, jobblinjer bla bla bla”…”?

Ord är aldrig värda mer än den konkreta handling som blir. Det som är mest förvånande är hur politiker utan att skämmas, hävdar sin rätt och ofta i nedlåtande attityd attackerar de som ifrågasätter resultaten…

Per Nuder skrev igår på Twitter: Politiker verkar vara mer rädda för att säga fel, än att göra rätt!

Precis så har det blivit, där media låser politiker i en rädsla av att säga fel, inte vara “politiskt korrekta” etc. Så fort någon misshällighet påtalas, skriker belackarna:

“Det där är inte statistiskt säkerställt!”

Hur kan det vi ser är konkret mitt i verkligheten, samt det vi borde förstå med sunt förnuft, alltid anses fel om inte vetenskapen visar med statistisk och långa forskningstider att det stämmer?

Räcker det inte att kliva ned från sin piedistal och själv gå ut och prata med människor som lever och verkar mitt i verkligheten? Borde det inte även rent logiskt vara så att en stor brist på t ex bostäder och arbeten knappast ger de bästa förutsättningarna för att ta in mer människor som är i stort behov av just detta?

Var ska människor bo när bostäder saknas? Var ska de aktivt bidra när arbeten saknas? Hur ska människor få hjälp när stöd saknas? Hur ska unga tryggt kunna utvecklas när ingen är där? Hur ska kvinnor känna sig trygga när ondskan vill slå på dem?

Vägar till balans är som alltid att:

1. Erkänna läget

2. Förstå orsaken till läget

3. Lösa problemen på annat sätt än vad som skapat dem

Våra ideer om hur man skapar rättvisa och demokrati finns som alltid att läsa om under de olika rubrikerna på hemsidan: www.sharejustice.se .

Till och med apan Ola förstår att saker inte går att lösa på SAMMA SÄTT som man orsakat problemen med. Han förstår också att nya sätt ger nya resultat, samt att förnekan av problem inte löser dem.