Blog Image

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Tillväxt

Aktuellt Posted on Sun, April 21, 2013 12:43:56

Efter alla kriser och den senaste långa nedgången i ekonomin
borde fler ställa sig frågan; – vad är det som driver tillväxten i ekonomin? Då
den har varat så länge och lett till mycket lidande för många är slutsatsen att
antingen vet inte de som styr vad som får ordning på ekonomin eller så går de
andra ärenden.

På något sjukt vis har det blivit vedertaget att
åtstramningar och försämringar på mänskligt välmående och privatiseringar ska
få alla att må bättre. Förutom att det leder till sociala spänningar och
utslagning av människor så är det även döden för ett lands ekonomi. För att
ekonomin ska växa måste antalet pengar eller/ och hastigheten som pengarna går
från den ena till den andra öka. Var kommer då pengar ifrån, var och hur föds
de?

95% av alla pengar föds ur bankerna, när de ger lån till
någon. Dessa lån är nya pengar. Den större delen av lånen är riktade mot
fastigheter, boende och kommersiellt. För att lånen ska öka måste priset på
fastigheter öka och det måste bli fler fastigheter. Genom att stimulera detta
lånande, genom subventioner och sänkt ränta, ökar förmågan till att låna mer.
Det i sin tur gör att priserna ökar. Ökade priser gör att människor med
befintligt boende känner sig rikare och då spenderar de mer. Samtidigt gör det
att antalet pengar i samhället ökar och då handlas det för mer, vilket är samma
som tillväxt i dagens ekonomi.

Efter ett tag så blir det svårt att stimulera lånandet mer
och då avtar tillväxten. Människor känner sig fattigare, spenderar mindre och
antalet pengar i samhället ökar inte för att efter ett tag minska, ekonomin
stagnerar. Människor blir oroliga, håller i sina pengar och amorterar på lån.
Amortera på lån är samma som sudda ut pengar då de försvinner ifrån världen,
ekonomin krymper ännu mer. Mitt i den här härdsmältan kommer då snillena på att
problemet är statens lån och då ska det skäras ned. Tänker man till en smula,
utan att använda olika ekonomiska teorier, förstår man att det måste innebära
att man sänker ekonomin ännu mer. Det är ju motsatsen till att stimulera, kyla
ned. Hur kan det bli bra att kyla ned något som behöver stimuleras?

Minskad ekonomi försämrar statens räkenskaper ännu mer
(ökade bidrag och minskade skatteintäkter) och därför är lösningen att
privatisera statliga verksamheter och egendomar. Kanske är det där svaret finns
bakom dagens ekonomiska politik. Minska det allmänna och öka det privata. Det
är det enda logiska bakom allt som sker.

För att det ska fungera måste retorik om den onda staten och
den välsignade marknaden spridas. Om vi tar det till demokrati, hur kan det
vara demokratiskt att lägga mer makt i enskilda ägares händer och minska
betydelsen av den politiska demokratin, dvs vad folket har att säga till om?

Fastigheter är även tärande tillgångar, så ett system som
bygger på värdeökning av dem måste spricka förr eller senare. Med tärande menar
jag att de producerar ingenting utan kräver resurser för att underhållas, både
med arbete på dem och genom att annat arbete som behövs för att betala räntorna
som fastigheterna kostar. Till sist blir fastighetsbördan för tung att bära,
vilket kan ses på hyresnivåer på kommersiella fastigheter och problem som olika
butiker har. Det sprider sig sedan till hushållen när ekonomin krymper.

På ett sätt har alla nedskärningsivrare rätt, en för hög
skuldbörda blir för tung och den måste minskas. Dock har en stat med egen
valuta inga problem, utan det är hushållens skulder som är problemet, vilket
alla som förutspådde krisen har visat. Hushållens skulder kan bara minskas
genom nedskrivningar. Det löjliga är att det innebär knappt någon kostnad att
göra det. Låt staten skapa pengarna, ge alla medborgare 300.000 som används
till att lösa lån om det finns. Dessa pengar kommer att försvinna samtidigt som
lånen försvinner, bokföringen och systemen fungerar så, ”ur intet till intet”.
De som inte har lån får pengarna in i sina konton och kan använda dem efter
eget behag. Eventuellt måste vissa restriktioner till för att det inte ska bli
problem med inflation. Annat alternativ är att staten tar över bolånen och där
skriver man ned dem över tiden samtidigt som de som inte har lån får
motsvarande på sina konton. Om räntorna omvandlas till amorteringar minskar
penningmängden och kan motsvarande summa ges till de utan lån utan att det blir
inflation.

Allt detta är bara alternativ på vägen till något nytt. Ett
nytt där det är mänsklig utveckling som är det viktiga, inte finansiell
utveckling. Det nya börjar med; – Vilken tillvaro längtar du efter?

För att må bra och klara sig behöver man ett jobb idag, både
för försörjning och självvärde. Det är bara företag som växer och är trygga i
den utvecklingen som anställer fler. De måste även växa snabbare än vad deras
produktivitet ökar. Utan denna tillväxt uteblir nyanställningar och
arbetslösheten ökar. Företag växer när fler handlar deras varor eller tjänster.
För att kunna handla mer måste det finnas mer pengar att handla för, dvs
antalet pengar måste öka.

För att få rätsida på dagens situation måste vi glömma alla
knasiga teorier som jämställer statens finanser med företags- och
hushållsfinanser. Det finns massvis med mänskliga behov att möta, t ex fler
vuxna i skolan, förebyggande arbete med unga på väg i diket, få människor i
utanförskap till innanförskap, service till äldre, bra boende till alla, rusta
upp offentliga egendomar. Allt detta kan staten betala för, utan att använda
skattesedeln eller lån för att finansiera det. Kostnaden för att skapa dessa
pengar är noll kronor för staten. Det är bara att trycka på några knappar på
datorn och så finns de. Det är den stora skillnaden mellan staten och
hushållen, staten kan alltid skapa pengar för att betala sina räkningar.

Nästa spöke som behöver spricka är inflation. Det finns inga
belägg för att det blir inflation innan det är brist på resurser och så länge
det finns många arbetslösa är det inte brist på resurser. Full sysselsättning
är då möjligt och kopplas det till meningsfulla jobb finns det ingen anledning
till att inte göra det, förutom egoistiskt ideologiska skäl ifrån de som tjänar på
att ha det som idag.Fel fokus

Aktuellt Posted on Tue, February 05, 2013 15:41:10

Ibland blandas olika aspekter ihop inom ekonomin så att det
blir svårt att förstå, som i artikeln här, http://www.di.se/artiklar/2013/2/1/borg-har-inget-stod-i-forskning/

Ganska allvarligt när det gäller en så viktig sak som
försörjning. Alliansen hävdar att sänkt a-kassa ger fler jobb, 30.000 enligt
Borg, det finns inget som visar att det är så, men det ligger tydligt i linje
med nyliberala ideal. Med sunt förnuft förstår alla att har man mer pengar så
spenderar man mer. Spenderar man mer så blir det fler varor och tjänster som
ska produceras och då blir det fler jobb. Därmed, höjd a-kassa ger fler jobb.
Finansieringen är inget problem, även om det skulle lösas med statliga lån, då
inkomsterna ifrån en växande ekonomi (och paradoxalt, efter ett tag, minskade
transfereringar ifrån fler i arbete) vida överstiger räntekostnaderna.

Frågan behöver ses ifrån ett annat perspektiv, vad mår
samhället och varje enskild människa bra av? Ingen mår bra av att passiviseras,
leder till sänkt självkänsla och därmed olika negativa/destruktiva beteenden,
vilket är den STORA förlusten. Både enskilt och som samhälle. Därmed bör
politiken vara att ha människor aktiva i, och att leva, sitt liv. Bortkastade
pengar kan staten alltid trycka nya, utan kostnad, så det är inte så farligt.
Men vad gör man med bortkastade människoliv?

I ett utvecklande samhälle kommer det hela tiden födas nya
sätt att lösa befintliga behov och därmed kommer gamla sätt att tyna bort. Det
sker hela tiden och kommer att fortsätta så länge vi utvecklas. Med förståelse
av det vet vi att denna omvandling kommer göra att människor blir av med jobben
och att nya dyker upp i annan skepnad. Hur ska då dessa människor behandlas?

Vi vet även att när vi får mer gjort på samma tid leder det
till att färre behöver göra just det jobbet. Inom tillverkningsindustrin har
det varit väldigt tydligt. Det är naturligt när vi utvecklas, men hur ska då
dessa människor som blir ”överflödiga” behandlas?

Rädslan av att förlora pengar, att de ska bli mindre värda,
eller att man ska bli utan är förlamande och skapar bara stress. Det låser fast
människor i rädsla och skapar tunnelseende. I min värld klassificeras det som
mental terror. Terror syftar till att använda rädsla som vapen för sina mål. Är
det inte dags att säga nej till det i våra liv? Nej till all terror och ja till
liv? Min önskan är att politiker och övriga verkligen inser att det värdefulla
är livet och att den förståelsen ska vara styrande i allt. Därmed bör vi få
svar på vad planen är för att få människor att må bra på vår planet. Jag har än
så länge inte hört något om det och min övertygelse är då att de faktiskt inte
vet.

Mer om hur vi kan bistå finns på www.sharejustice.seInifrån ut, kollektivt

Aktuellt Posted on Thu, January 31, 2013 11:26:10

All förändring måste komma inifrån OCH måste åtföljas av en
yttre förändring för att bli bestående, balans. Om det finns en inre
förändring, men ingen yttre, kommer det yttre spegla det gamla inre och därmed
ligger dess kraft i att vrida tillbaka det inre till det gamla. En inbyggd
konflikt. Därför heter det inifrån ut. I båda delarna utmanas modet, mod att
titta in i sig, mod att läka, mod att leva ut sitt inre och mod att lära känna
det okända.

Likadant är det i ett samhälle, inifrån ut. Varje människa är
inifrån och samhället är ut. När varje människa agerar ut sitt nya inre skapar
det ett tryck på samhällets system och strukturer, likväl som systemets krafter
motarbetar dessa förändringar eftersom de ligger kvar i det gamla kollektiva
(är konserverande).

Det innebär att människor behöver agera kollektivt för att
ändra systemen för att det ska bli ändring i samhället. Smärtan som känns och
ses på många ställen beror på att systemen motarbetar och vrider människor ifrån
den längtan som växer i människor. Inom varje människa kallas detta präglingar
och motstånd. På kollektiv nivå är dessa präglingar och motstånd samhällets
system och strukturer.

En naturlig del i växandet som människa, i mänsklig
utveckling, är att ta detta inifrån ut hela vägen. En längtan efter att det
goda inom lever utom, en vilja för att spegla det i samhället som vi skapar.
Med vetskapen att det krävs ett inre tillvaknande och medvetande innan det kan
bli ett yttre agerande är det omöjligt att begära att förändringarna i
samhället ska drivas av de som inte gjort det inre arbetet. Det innebär också
att ansvaret för att driva på förändringarna hamnar på de som gjort ett inre
arbete och är i kontakt med sin längtan.

All mänsklig utveckling kräver mod, både i form av att
förlåta sina egna gamla villfarelser och att kliva in i det okända som öppnar
sig av längtan. Det innebär att ALL mänsklig utveckling utvecklas parallellt
med utveckling av modet.

Ett inre i balans skapar ett yttre i balans för varje
enskild människa. I det kollektiva är det inre vi människor och det yttre det
samhälle som vi skapar. Det innebär att hela det inre måste vara med, dvs alla
människor, för att det ska vara balans och det tar oss till samverkan. Det är
inte en eller några som ska utförs det, det blir inte hållbart och kommer inte
att fungera, då det skulle hålla tillbaka den mänskliga utveckling som måste
ske kollektivt, utveckling av mod och längtan. Samverkan på riktigt, för gott
syfte, är en del av den mänskliga utveckling som vi har framför oss nu.

Vi längtar efter att samverka
med alla som vill manifestera sin längtan i yttre handling för ett vackert
samhälle för alla. Väl mött!En apa som heter Ola…

Aktuellt Posted on Mon, January 14, 2013 10:42:15

När dumheter ska förklaras, brukar man säga “Till och med apan Ola vet att…” för att verkligen trycka på den låga nivå av kunskap som visas på olika områden…

Just nu kan detta verkligen aktualiseras och borde rimligen vara oerhört tydligt i den situation som skapats i vårt samhälle och land, där media rapporterar om:

– Om den ENORMA bristen på bostäder som bara växer

– Om hur varslen och arbetslösheten ökar

– Fortlöpande om skolans nedgång ( från 3:e till 21:a plats i världsstatistiken)

– Om ökad organiserad brottslighet

– Om stigande fall av brott mot kvinnor och barn

Vad händer i vårt samhälle där politikers munnar blåser varmluft och sprider tomma ord om “trygghet, ökad jämlikhet, bra insatser, krafttag, jobblinjer bla bla bla”…”?

Ord är aldrig värda mer än den konkreta handling som blir. Det som är mest förvånande är hur politiker utan att skämmas, hävdar sin rätt och ofta i nedlåtande attityd attackerar de som ifrågasätter resultaten…

Per Nuder skrev igår på Twitter: Politiker verkar vara mer rädda för att säga fel, än att göra rätt!

Precis så har det blivit, där media låser politiker i en rädsla av att säga fel, inte vara “politiskt korrekta” etc. Så fort någon misshällighet påtalas, skriker belackarna:

“Det där är inte statistiskt säkerställt!”

Hur kan det vi ser är konkret mitt i verkligheten, samt det vi borde förstå med sunt förnuft, alltid anses fel om inte vetenskapen visar med statistisk och långa forskningstider att det stämmer?

Räcker det inte att kliva ned från sin piedistal och själv gå ut och prata med människor som lever och verkar mitt i verkligheten? Borde det inte även rent logiskt vara så att en stor brist på t ex bostäder och arbeten knappast ger de bästa förutsättningarna för att ta in mer människor som är i stort behov av just detta?

Var ska människor bo när bostäder saknas? Var ska de aktivt bidra när arbeten saknas? Hur ska människor få hjälp när stöd saknas? Hur ska unga tryggt kunna utvecklas när ingen är där? Hur ska kvinnor känna sig trygga när ondskan vill slå på dem?

Vägar till balans är som alltid att:

1. Erkänna läget

2. Förstå orsaken till läget

3. Lösa problemen på annat sätt än vad som skapat dem

Våra ideer om hur man skapar rättvisa och demokrati finns som alltid att läsa om under de olika rubrikerna på hemsidan: www.sharejustice.se .

Till och med apan Ola förstår att saker inte går att lösa på SAMMA SÄTT som man orsakat problemen med. Han förstår också att nya sätt ger nya resultat, samt att förnekan av problem inte löser dem.Den verkliga rasismens ansikte

Aktuellt Posted on Mon, January 07, 2013 13:52:59

1948 fastställde FN en deklaration om “Människors lika rättigheter” som genomröstades med 48-0, men där flera länder avstod från att rösta (genomgående diktaturer).

Vi alla kan påstå att varje människa är lika värd. Vi kan verbalt säga detta, men hur lever vi det? Vi vet att människor genom alla tider har bedömts efter hudfärg, status, klasstillhörighet, kön, ålder etc. När en människa eller grupp bedöms negativt enbart pga hudfärg kan vi kalla detta för den renaste formen av det som kallas rasism. Mer defenitioner om detta kan du läsa här:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism

Om vi nu beslutar att varje människa är lika värd, hur kommer det sig:

1. Att människor behandlas olika beroende på vem/vilken grupp de tillhör?

2. Att människors beteenden bedöms olika beroende på vem/vilken grupp de tillhör?

En ständigt pågående debatt i Sverige handlar om “främlingsfientlighet” – vilket konkret innebär etniska svenskars syn på människor med annat ursprung. Punkt!

I en allt märkligare spiral har media lyckats framställa mer och mer som främlingsfientligt. Idag upplever många att inte ett ont ord får sägas om t ex integrationspolitiken – för då finns en risk för just ovan nämnda term.

Vad många kan se idag är en ökad segregation och i dess spår mer utanförskap och frustration. Vad många kan läsa om idag är ökad varsel, allt mindre lediga bostäder och att motsättningar ökar. Rapporter kommer in om kommuner som skriker allt högre om att de inte har plats eller råd att hjälpa fler. Även fler och fler människor diskuterar med varandra om hur “illa det blivit” på många områden, med allt större barngrupper på förskolor, försämrad äldrevård etc.

Rasism innebär att bedöma människor helt och hållet för deras yttre. Rasism innebär fördomar utan att ge en öppning att lära känna personen under ytan. Denna del ska alltid kritiseras och arbetas emot. Vad vi nu kan se är att rasism används som ett ord riktat mot människor som kritiserar en politik som i sin tur berör människor utifrån.

Kritik av ett system är aldrig rasism. Att styrande anklagar människor för just rasism när brister i ett system påtalas, är en skam. En stark rädsla finns att bli kallas för detta onda, varför vi kan höra människor säga “Jag är inte rasist men….”

Nej, majoriteten av människorna är inte rasister. De är däremot människor som kämpar för att få ett jobb, en lägenhet, vara bra föräldrar, kunna åldras tryggt… När detta inte känns tryggt måste rätten finnas att få uttrycka känslor av orättvisor. Det sägs ändå att vi lever i en demokrati med yttrandefrihet…

Genomgående finns ett löpande budskap till mänskliga områden med behov: Brist på pengar! Om vi tittar på andra områden, verkar det finnas en oändlig budget, t ex byggen av vägar och idrottsarenor…

Vi har ett problem i vårt land, där en demokrati med jämställdhet ska råda. En kamp har pågått länge för att kvinnor och män ska ha samma värde och rättigheter. Det sägs som en självklarhet att det ska råda lika rättigheter i en demokrati, men hur är det i verkligheten och vilka ofta märkliga signaler kommer. Centerpartiet är ett exempel på något märkligt, då de kom ut med ett starkt kritiserat koncept:

Fri invandring, månggifte, ta bort skolplikten…

Politiker har medgett att integrationspolitiken havererat, men ser vi nya modeller för det? Angående månggifte innebär det att EN man får gifta sig med flera KVINNOR. I jämställdhetens namn kan man då undra varför inte det också ska innebära EN kvinna som får gifta sig med FLERA män?

Vi måste alla sätta ned foten i att alla människor har lika värde. I detta ligger lika RÄTTIGHETER och SKYLDIGHETER. För att detta ska vara möjligt, måste då finnas både MÖJLIGHETER men också KONSEKVENSER vid ex lagbrott.

Alla kan se obalanserna och hur ofta det förs ensidiga debatter, där vissa grupper ska ha mer rättigheter än andra och andra grupper ha mer skyldigheter än andra. Ingen kan idag säga att det som kallas lika värde finns som en levande process.

Vi hävdar att vägar till verklig balans innebär:

1. Att skilja på person och beteende och ge beteenden samma värde oavsett avsändare

2. Defeniera vad demokrati och goda värden är, med jämställdhet i fokus

3. Omsätta dessa värden in på alla områden och våga kräva dessa i den demokrati vi ska leva i

4. Skapa nationella värdegrunder och låta varje människa delta i att samspela frram dem (i skolor, på arbetsplatser, i samhälle). Ett nationellt projekt där varje människa får hjälp att delta och ta ansvar för sig och sitt liv

Under rubriker på hemsidan www.sharejustice.se kan du själv läsa och se vad vi har för tankar om att skapa värden och samspel. Ingen lär tvivla på att människor blir hjälpta av att kallas “svaga grupper” eller att man blundar för negativa beteenden beroende på vem som är avsändare.

En läkning innebär att erkänna att något ät fel och då ta nya vägar för att förändra läget. Krasst sett är mycket av dagens åtgärder helt i linje med Einsteins definition av galenskap:

“Att göra om och om igen på samma sätt men ändå förvänta sig ett nytt resultat”Konsekvenser av ignorans

Aktuellt Posted on Sun, January 06, 2013 14:08:51

En snabb repetition av de två tidigare inläggen om ekonomi. http://blogg.sharejustice.se/#post22 och http://blogg.sharejustice.se/#post23

1. En självständig nations ekonomi, med egen valuta,
fungerar inte som hushållens eller företagens ekonomi. Det är viktigt att
förstå. Nationen kan alltid utfärda mer av sin egen valuta för att betala sina
räkningar, det kan inte hushåll eller företag.

2. När nationen spenderar mer än den tar in blir det pengar
över för den privata sidan, när nationen tar in mer än den spenderar minskar
man antalet pengar för det privata (gör människor fattigare). Detta kallas för
ha ordning på statens finanser. Vilket resulterar i att människors skulder
ökar. Med insikten av 1 ovan vet vi att det fullständigt tokigt.

Vad resulterar ignorerandet av 1 och användandet 2 ovan
till, dvs dagens väg.

1.
Efter ett tag blir skulderna allt för stora för
människorna så deras förbrukning (konsumtion) minskar. Det i sin tur leder till
ökad arbetslöshet, ekonomin krymper.

2.
Krympande ekonomi ger minskade skatteintäkter
till nationen, vilket leder till nedskärningar inom allmänna tjänster och olika
välfärdsprogram. Det i sin tur
krymper ekonomin ännu mer. En negativ spiral är född.

3.
Utförsäljning av nationens egendomar och
verksamheter, för att minska utgifterna på nations nivå (men kom ihåg; oavsett vad som
sägs så försvinner inte utgifterna, man får bara betala enskilt) OCH för att få
in pengar till nationens kassa.

4.
Sänkning av minimilöner. Hög arbetslöshet tolkas
med att lönekraven är för höga för de som inte har jobb. Det minskar förmågan
till förbrukning (mindre att handla för) vilket krymper ekonomin, tvärtemot vad
som sägs.

5.
Sänk skatter för kapitalägare, så att det är
lönsamt att investera i landet.

Tar vi in 1, ovan högst upp, ser vi att allt av detta är en charad. Det
enda det leder till är att allt fler får det svårt, stress och spänningar i samhället
ökar medans de som har det bra får det bättre. Eftersom de som bestämmer tjänar
på detta kommer det att fortsätta så länge det tillåts.

Hur slår det på medelsvensson. Huspriser avgörs primärt av
tillgång till skulder och priset på skulderna (räntan). Tillgången på skulder
har bara med bankers villighet att ge ut skulder till människor. ( Banker
tillverkar dessa skuldpengar med en enkel tangenttryckning på datorn) Bankers
villighet har med ekonomin att göra, hur de tror att den kommer att utvecklas.
Så följande händer;

1.
Bankerna ger ut färre skulder, pengarna i
samhället minskar och ekonomin minskar.

2.
Krympande ekonomi ger fler arbetslösa.

3.
En del av de arbetslösa måste börja sälja sitt
boende.

4.
Priset på boende har med vad som betalas vid
avslut. Köpare villiga att betala mindre, priserna går ned.

5.
Minskade priser minskar utrymmet till nya
skulder, antalet pengar i samhället minskar.

6.
Ekonomin krymper, fler arbetslösa.

7.
Spiralen ned är igång. Den som tvekar kan titta
på England, Spanien, USA, Irland.

I Sverige, med skriande bostadsbrist blir det även andra
konsekvenser. Kraftigt sjunkande bopriser gör att den egna insatsen/
överskottet minskar/ försvinner. Vid separation, vilket är vanligt, finns det
väldigt lite egen insats till att köpa nytt boende. (vilket i sin tur trycker
ned priserna, färre köpare). Var ska man då bo? Mycket mindre är svårt om man
har barn OCH fortfarande kvartsår problemet med kontantinsatsen.
Hyreslägenheter finns det inte många av.

Behöver det vara så här?
Absolut inte, men dagens recept bakar denna kaka. Fortsättning följer annan dag.Irrläror om statens budget

Aktuellt Posted on Thu, January 03, 2013 13:57:39

Som tidigare nämnts, en självständig nations ekonomi, med
egen valuta, fungerar inte som hushållens eller företagens ekonomi. Det är
viktigt att förstå. Nationen kan alltid utfärda mer av sin egen valuta för att
betala sina räkningar, det kan inte hushåll eller företag.

Okunskapen, eller oviljan, att agera i linje med det leder
till flera misstag med smärtsamma konsekvenser. Genomgående i irrlärorna är att
inkomster och kostnader måste gå ihop för nationen, precis som för hushåll, och
den politiken kallas för ansvarsfull. Låt oss nu se på konsekvenser av detta
ansvarsfulla.


Nationens kostnader är inkomster för den privata
sektorn, de pengar som nationen spenderar hamnar som plus för den privata sektorn (hushåll
och företag). Som exempel, när nationen bygger vägar, broar, hus eller betalar
löner hamnar de pengarna i privata sektorn.


Nationens inkomster är kostnader för den privata
sektorn, och man blir av med pengar. För att det ska vara en inkomst för nationen måste pengarna komma
utanför sin egen sektor, dvs från den privata sektorn. Exempel på det är skatt
som hushåll och företag betalar.


Det innebär att när nationens budget har plus
blir det minus, pengarna minskar, i den sammanlagda privata budgeten. När nationens budget hamnar
på minus blir det plus, pengarna ökar, på privata sidan. M a o när nationen spenderar mer än
den tar in blir det pengar över för den privata sidan, när nationen tar in mer
än den spenderar minskar man antalet pengar för det privata (gör människor
fattigare).

Vad händer då i den privata sektorn, dvs hos människorna i
nationen, när man har minus i sin ekonomi, inte har pengar till att betala det
man köper? Antingen låter man bli att köpa, vilket leder till sjunkande ekonomi
och arbetslöshet i en negativ spiral. Eller så sätter man sig i skuld för att
kunna köpa idag. Detta kallas då för ansvarsfull politik. Privata skulder måste
betalas tillbaka och det kan bara ske genom att få in mer pengar. Sett för alla
hushåll är det en matematisk omöjlighet när nationen går med plus och ännu mer
så när fördelningarna inom hushållen är ojämn. Nationen däremot kan betala sitt
minus genom att trycka nya pengar och det kostar ingenting.

Det är även viktigt att förstå att när befolkningen ökar
måste det tryckas mer pengar för att behålla sin standard. Om det inte görs
blir det fler som måste dela samma kaka. Fler som delar på samma mängd pengar
leder till att mindre till var och en, oftast blir det de som har litet som
får ännu mindre. Kombinatet plus i nationens budget och ökad befolkning kräver
därmed ännu mer i privata skulder för att det ska fungera. Det kallas
ansvarsfull politik men hur kan det vara ansvarsfullt att skuldsätta människor,
speciellt när det inte behövs?

Vad är då det föreskrivna
receptet på detta sjuka som man har lyckats skapa? Den fortsättningen följer
annan dag. Med önskan att dimridåerna ska skingras och ett medmänskligt
samhälle ska träda fram.Staten har pengar

Aktuellt Posted on Wed, January 02, 2013 16:42:16

Välkommen in i år 2013. Vi hoppas att det för in gott i
allas liv. Som inledning på det här året kommer det idag handla om något som
dikterar villkoren för de allra flestas liv på vår planet, ekonomin.
Förutsättningarna för våra privata ekonomier sätts av nationens ekonomi.

Ekonomin för en självständig nation med egen valuta fungerar
inte som ekonomin för ett hushåll eller företag. Nationen är utfärdare av
valutan, i Sverige svenska kronor, och det innebär att Sverige bara kan ha
brist på kronor för att betala sina räkningar OM man väljer att ha det så,
aldrig annars. Vill man kan man ALLTID betala alla sina räkningar för det som
är i svenska kronor. Vad innebär då det?

1.
Pratet om ansvarsfull ekonomisk politik ska
handla om annat än om att budgeten ska gå ihop, den behöver inte det. Brist på
pengar, rätta mun efter matsäck och andra liknande uttryck är felaktiga. Att
använda det som orsak för mänskligt lidande är inte rätt, det handlar om annat.

2.
Kravet på att staten ska fondera pengar för
framtida utgifter, oavsett vad, är felaktiga. Hur kan man behöva trycka pengar
idag för att lägga undan till nästa år när man lika gärna kan trycka dem nästa
år?

3.
Privatisera statlig egendom och verksamheter för
att få in pengar till statskassan är otroligt tokigt. Varför sälja något som
alla vi äger tillsammans, demokratiskt, för att få in pengar som staten kan
trycka gratis när som helst?

4.
Skatt är ingen inkomst som staten behöver för
att betala sina räkningar. Skatt är ett sätt att dra in pengar ifrån ekonomin
så att det inte blir inflation OCH ett sätt att visa vilka värderingar och
beteenden som gäller inom ekonomin.

5.
När nationen Sverige alltid kan trycka sina egna
pengar kan ”få in pengar” aldrig användas som orsak för att diktera villkor på
vad staten måste göra. Det gör att Sverige kan vara demokratiskt och självständigt på riktigt.

Begränsningen är, och har alltid varit, människan och
planeten. Det är i sig fantastiskt, det innebär att här och nu ligger allt i
våra händer. Vi, tillsammans, kan värna om oss själva, varandra och planeten. Pengar
är ingen begränsning, vår förmåga och vad planeten tål är den enda sanna
begränsningen.Next »