Blog Image

Aktuell Share Justice

Om bloggen

Här lägger vi upp det som är aktuellt inom oss och ute i världen.

Meningsfull försörjning

Aktuellt Posted on Fri, December 07, 2012 10:54:10

Hur ska människors försörjning säkerställas? Ska det ske
genom sysselsättning, genom att bidra till ett bra liv för andra människor och
sig själva? Är vägen dit då privata företag? Privata företag är vinstdrivande, inte
jobbskapare, det innebär att de inte har sysselsättning som något prioriterat.
De agerar för vinst, anställning sker ifall det är lönsamt likaså gör man sig
av med anställda ifall det är lönsamt. Lönsamhet har med kostnad och
försäljning att göra. Allt är inte lönsamt för dem.

Den enda som kan garantera full sysselsättning är staten och
det bör vara statens uppgift. Idag tar inte staten den uppgiften, istället
används arbetslöshet för att kontrollera inflationen. Man styr på en viss
arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet- NAIRU- , som ska finnas. Därmed har
arbetslösa blivit ett verktyg som används för att gynna pengar, inte något som ska tas bort. Hur kan då
försörjning kopplas till arbete? Är inte det grymt att medvetet ställa många
människor i både skam och fattigdom, vilket brist på försörjning innebär?

Trenden med arbetslöshet är tydlig, den ökar. Ju bättre
automatiseringen blir desto mer blir gjort och färre anställda behövs. Detta
kallas produktivitet och inom engelskan har det fått termen ”jobless growth”.

Skulle kvantitetstänkandet inom verksamheter övergå till
kvalitet skulle sysselsättningen gå ner ännu mer. Om saker höll dubbelt så
länge, med hälften av underhållsbehovet och vi nöjde oss med att bara ha det
som vi behöver på riktigt skulle antalet som tillverkas sjunka drastiskt. Som
läget är med planeten skulle det behövas idag. Allt det innebär att vi måste bygga
upp ett helt nytt system, som ska stötta det som är viktigt i livet och hålla
bort det som förstör.

Alla arbeten ska vara meningsfulla, tillföra nytta till
samhället, alla människors liv. I arbetet ska det ingå utveckling som människa
och tekniskt utbildning inom olika områden, alltid. Att ha en meningsfull
försörjning är jätteviktigt för varje människa, om inte viktigast. Det är en
grundläggande mänskligt behov som bygger självkänsla, bra sociala relationer
och ger frid inom människor.

Nyliberala system, teorier, ekonomi och politik har inte det
i första rummet. Hur kan man annars förespråka åtgärder som skickar människor
in i arbetslöshet? Om det hade varit lönsamt för privata företag att ordna
arbetslösheten så skulle det redan varit gjort, man har haft många år på sig. I
det inkluderas marknaden, kapitalet och banker. Hade det handlat om den
enskildes egna val, enbart, skulle siffrorna vara mycket lägre. Det är
Grekland, Spanien, USA och allt mer Sverige bevis på, då man inte har mycket
att leva på utan arbete.

Skulle dagens politiker, vilka är nyliberaler, ha det som
prioritet skulle det vara löst sedan länge. Annars är alternativet att de är
inkompetenta, oavsett vilket, visar det tydligt att dagens formler, politik och
teorier är fel. Ska det bli ändring behöver den börja hos var och en av oss.
Sluta tro på ord som bevisligen ser annorlunda ut i handling och effekt. Börja
säga nej till irrläror och JA till det som finns inom oss, nej till
maktkoncentration och JA till riktig demokrati. Det är dags för rättvisa på
alla plan och den bor inom dig. Medmänsklighet föds och kommer till världen
genom dig.

Mer om detta finns på
www.sharejustice.seNågra frågor.

Aktuellt Posted on Wed, December 05, 2012 09:12:34

Ett barn dör var 7e sekund av svält. Det finns mat så det
räcker till alla. Transporter är inget problem, inte heller grödor eller
teknik. Ändå fortsätter det. Som jämförelse, idag dör det 150% fler per dag av
svält och fattigdom än vad andra världskriget dödade per dag. Hur kan det komma
sig och vem bär ansvaret?

Mobbning, pågår på alla plan, för vuxna och barn. Debatt
efter debatt, skrift efter skrift, undersökning efter undersökning, självmord
efter självmord. Fenomenet är känt, syns tydligt i olika beteenden, utfrysning
av människor som tänker fel, pratar fel eller på annat vis inte passar normen,
med olika föresatser ”goda” eller ”dåliga”. Ändå fortsätter det. Hur kan det
komma sig och vem bär ansvaret?

Vi har massvis av mark och lediga resurser ändå är
bostadsbristen katastrofal. Kostnaden för staten att bygga bostäderna är NOLL
kronor och ändå fortsätter det. Hur kan det komma sig och vem bär ansvaret?

Utanförskapet i samhället kostar ca 450 miljarder per år och
lidandet fortsätter öka. Är det medmänskligt att tillåta det fortgå? Kan vi
förvänta oss ett tryggt, harmoniskt och fridfullt samhälle då? Hur kan det
komma sig att det fortsätter och vem bär på ansvaret?

I den fria marknadens namn är det vedertaget att spekulera
så att konsekvenserna drabbar utomstående med stort mänskligt lidande genom
svält, nedskärningar och krascher. Allt i vinstintresse eller för att skydda
pengar. Hur kan det komma sig och vem bär på ansvaret?

Pengar, som används som argument för det mesta som drabbar
människor, är digitala och kommer till genom en knapptryckning. Ändå är det
brist på dem för mänskliga riktiga behov. Samtidigt finns det massor av
resurser till shoppingkomplex och annat liknande. Hur kan det komma sig och vem
bär på ansvaret?

Idag styr pengar vårt liv och vi sägs vara för demokrati,
jämlikhet och rättvisa. Digitala pengar tillverkas och fördelas av privata
vinstdrivande företag, banker. Det anses vara bättre än att låta det ske under
demokratins flagga, där vi alla får vara med och bestämma vart dessa nya pengar
ska riktas, i sann jämlikhet. Vi gemensamt, genom staten, förlorar gigantiska
summor på det varje år, ändå anses det vara bra, rättvist. Hur kan det komma
sig och vem bär på ansvaret?

Alla som varit lyckliga, kära eller mått bra på annat vis
vet att den känslan bor inom oss. Att den bor inom oss innebär att den måste
finnas där, ändå matas vi på med en tro om att den finns utom oss, finns att
hitta i det yttre. Det leder till en jakt efter det utom oss som kan ge det vi
längtar efter inom oss, vilket lägger vårt liv i yttre händer. Vi kan se detta
fenomen inom allt i våra liv och vårt samhälle. Det yttre som ska ordna det
inre som skaver. Hur kan det komma sig och vem bär ansvaret?

Vi kan höra idrottsstjärnor och musikidoler berätta om hur värdelösa
de känt sig, hur dåligt de mått inom sig, under och/eller efter sin karriär,
oavsett hur bra de presterat. Ändå matas vi med att lyckan finns i den yttre
prestationen och barn fostras in i det. Hur kan det komma sig och vem bär
ansvaret?

Barn matas med att lära sig att ta ett eget ansvar, av skola
och föräldrar, när något går snett. När något är snett i relationer med barn,
eller i den stora världen, samhället, tar inte vuxna sitt ansvar. Hur kan det
komma sig och vem bär ansvaret?

Mer om detta och orsakerna finns på www.sharejustice.se Välkommen!Vad är viktigt?

Aktuellt Posted on Tue, December 04, 2012 11:45:13

Vad har människor för prioritet i livet? Nu när julhandeln börjar, springer människor runt i affärer med dåligt samvete och ska hitta julklappar för att slippa känna ångest vid jul. En mörk bild? Kanske, men faktum är att julhandeln slår nya rekord varje år, oavsett om det är lågkonjuktur eller inte. Är inte detta ett kvitto på hur tron finns på att mätta varandra med dyra saker av någon anledning?

Vad är viktigt?

För ofta köper föräldrar dyra presenter till sina barn. Den senaste mobiltelefonen är ett krav och likaså att se till att barnen slipper skämmas och tävlandet om det senaste, snyggaste, dyraste, tömmer kassan – men allt för att slippa dåligt samvete.

Varför är det så och var kommer detta ifrån? Många föräldrar stressar runt och “hinner inte” samtala med sina barn, ge tid för att skapa självkänsla och förstå att barn i grunden längtar mer efter närvarande och trygga föräldrar, än de som är frånvarande och stressar runt.

För att döva sitt dåliga samvete, köps barnen med prylar. De hamnar framför datorer och spel och får sen höra gnäll över hur mycket tid de tillbringar framför datorn och konflikter blir en vana. Vem väljer detta? De vuxna förstås!

Alltför ofta får barnen ta smällarna för det föräldrar och vuxna skapar. Det är alltför lätt att glömma orsak – verkan i allt.

Hur vore det om alla stannade upp och förstod att barnen navigerar efter de manualer som vuxenvärlden ger ut – istället för att ge ut något som man sedan kritiserar! OM man som modig vuxen förstår vilken förebild man har chans att vara i varje stund – skulle det göra skillnad.

Vilken drivkraft ska leda de unga; kärlek eller dåligt samvete?

I världen lever miljoner barn utan någonting, medan andra lever med överflöd som aldrig mättar det barn vill ha; självkänsla, trygghet och kärlek.

Det behöver ske en förändring i medvetande och varje vuxen behöver modigt börja ge det man vill ha och se hos barnen:

“Barn gör inte som föräldrar säger, utan som föräldrar gör”

Så åter; vad du vill se hos dina barn är din uppgift att skapa – det finns ingen annan väg!Om löner och arbetsmarknad

Aktuellt Posted on Fri, November 30, 2012 09:28:27

Visste du
att med stor invandring ökar trycket på arbetsmarknaden, då den ska ordna försörjning
till alla som kommer hit? Visste du att den ekvationen är väldigt svår att få
ihop, oavsett hur hårt de som kommer hit försöker?

– Människorna som kommer är sällan rika, därmed tar de inte med sig
köpkraft.


Köpkraften, förmåga att konsumera, måste öka för
att efterfrågan på saker ska öka.


När sedan efterfrågan på saker överstiger dagens
produktionskapacitet ökas produktionskapaciteten, bl a genom nyanställningar.


Nyanställningar är vad som behövs för att fler
människor ska få arbete.

Hur kan man göra då? Ett alternativ är att förmågan till att
sälja utomlands ökar med invandringen, så att man via nyanställningar gör
ökningar i produktionskapaciteten.


Idag är säljförmågan kopplad till priset, vilket
är anledning till att mycket av produktionen läggs i ”billiga” länder.


Ska anställningarna ske i Sverige måste lönerna
vara konkurrenskraftiga, dvs sänkas, för att det ska vara lönsamt.


Hög arbetslöshet gör det enklare att argumentera
för lägre löner. Med arbeten som inte kräver långa sofistikerade utbildningar
är det ännu enklare att propagera för sänkta löner.


Görs det kraftiga lyft i produktiviteten minskas
behovet av nyanställningar.

Annat alternativ är att expandera en inhemsk tjänstesektor
som kan göras lönsam bara man håller sig inom människors betalningsförmåga. Det
kan man göra ifrån två håll.

1. Få ned priset genom skattesubventioner och sänkta
minimilöner. Politiska argumentet kan vara insteg, komma in, på
arbetsmarknaden. Argumentet till köparna kan vara att spara tid, så livspusslet
går ihop.

2. Öka betalningsförmågan hos kundgruppen. För att det ska
bli en större kaka att dela på måste antalet pengar i samhället öka, eller så
måste pengarna omsättas snabbare. Ska pengarna bli fler måste de privata eller
statens skulder öka. Görs inget av det återstår skattesänkningar för att
stimulera den privata sektorns ekonomi och samtidigt skära ned på de offentliga
tjänsterna. Den metoden kallas för ”trickle down” då man påstår att rika som
blir rikare spenderar mer och det är bra för alla. I det läget är det bra om det
man köper blir billigare, man får mer för pengarna. Nyliberaler brukar gilla
dessa teorier och det leder till att klyftorna ökar.

Sänkta löner gör bemedlade rikare och ökar lönsamheten för
företag. Arbetslöshet fungerar utmärkt som prispress på löner. Genom en större
invandring än vad arbetsmarknaden klarar av ökar arbetslösheten. En ökad arbetslöshet bäddar även för privatiseringar, utförsäljning,
av allmänna egendomar. Tesen är att det frigör kapital och värden som staten
behöver till sin ”kärnverksamhet”. Man kan fråga sig hur det vara lönsamt att
sälja något lönsamt till vinstdrivna företag för ett pris som de accepterar? Sedan,
varför måste staten sälja ut egendomar för att få pengar när kostnaden för att
skapa pengarna är noll kronor? Varför förs det inte en allmän ärlig demokratisk
dialog om detta? Är allt detta bara tillfälligheter?

Kan det inte vara dags att säga adjö till det gamla? Kan det inte
vara dags för en ny start, ett nytt gemensamt liv, en ny riktning? Skapa en
värld där alla kan ha frid inom sig och fred mellan varandra, där var och en är
fri från rädslor, fri att skapa ifrån djupet av sitt hjärta, fri att vara sig
själv, i enkel ärlighet?

Ärligt, längtar inte du också
efter det?Är det en tillfällighet?

Aktuellt Posted on Thu, November 29, 2012 11:48:39

Banker är privata företag och ser som sin uppgift att
maximera sin egen vinst. För att öka vinsten behöver man låna ut mer. Hur gör
man det? Genom att få fler att låna samt att öka varje låntagares skuldbörda.

Samtidigt har den nyliberala ekonomiska teorin växt i
styrka. Den propagerar bl a för att ägandet av egna bostaden är bäst. Finns
ingen empiri för det, i Tyskland fungerar det utmärkt fast många hyr.
Argumentet för att sälja in idén till hyrestagare är enkel. Bättre att betala hyra
till dig själv (banken) än till hyresvärden, sedan vet ju alla att bostäder
alltid ökar i värde. När hyresrätter omvandlas till bostadsrätter blir fler
människor låntagare. Därmed är utökandet av låntagare avklarat.

Nästa steg. Öka lånen per låntagare. För att göra det krävs
det mer i disponibel inkomst. Att höja bruttolönerna blir svårt. Bort med
förmögenhetsskatt, frigör en del. Sedan bort med fastighetsskatt, frigör
mycket. Med dessa justeringar är det möjligt att låna mer och det innebär att
priset på boendet går upp. De som köper nytt tar större lån, de som har sett
sin förmögenhet öka tar ut lån för annat. Lånevolymen har ökat. Ser man
samtidigt till att amortering inte behövs kan allt utrymme användas till räntor
och med förväntningar om värdestegring på boendet hämtar man hem lite mer i
villighet att betala mer.

Kombinera det här med jobbskatteavdrag så blir det ännu
bättre. Att det ska löna sig att arbeta är okontroversiellt politiskt. Men hur
har det blivit? Blev det fler meningsfulla arbetstillfällen? Inom byggsektorn ”boomade”
det rejält. Sideffekten av att boendet blir allt dyrare, inom allt annat kallas
det inflation, det blir svårare för de som inte äger sitt boende att skaffa sig
ett boende. Rent logiskt minskar då flödet av nya människor in till köp av
boende.

Kan detta vara en slump? I siffror innebär det att under
senaste 11 åren ökade hushållens skulder med ca 2.000 miljarder. Stor del av
detta är nya pengar som skapats av bankerna och konsekvensen av det är mer
pengar inom ekonomin. Mer pengar inom ekonomin leder till att det köps för mer.
När det köps för mer växer ekonomin, på det sätt som vi räknar, transaktioner
räknat i pengar. För de som leder denna politik ser det bra ut. Många blev
rikare, på papperet, och ekonomin växte. Kan det vara en slump?

Annat att fundera på; varför
är det bättre att betala räntor till bankers vinster än skatt som går till
skola, vård, äldreomsorg och annat? Hur länge kan det hålla och vad är nästa
steg när räntorna är rekordlåga (som in sin tur hjälpt till med att skicka upp
bopriserna)?Vem ska säga ifrån?

Aktuellt Posted on Thu, November 29, 2012 10:22:25

Det talas i stort sett enbart om “Människans lika rättigheter”, men alltför ofta glöms “Människans lika skyldigheter” bort i detta. På de flesta områden blir det en snedvriden balans som i sin tur orsakar negativa influenser. Om vi kort tittar på hur det kan se ut:

– Rika skor sig på alla för att skapa mer rikedom till sig själva (gäller alla bank och affärssystem globalt idag). Var är tanken om lika skyldigheter här?

– Sociala insatser i stort baseras på i tanken att göra människor aktiva – men rent praktiskt blir det en passiv insats (enklast så….)

– Könsmässigt varierar detta med balans hit och dit och diskussioner sker oftast om rättigheter på ett ytligt plan (löner, föräldraledigheter etc.)

Beroende på område skiftar synen på rättighet och skyldighet – men på ingen eller endast få områden arbetar man för en total balans i detta. I all enkelhet borde en likriktning finnas uppbyggd på 4 komponenter:

– Alla ska ha lika rättigheter på alla områden

– Alla ska ha samma skyldigheter på alla områden

– Alla ska ha samma tillgång till möjligheter på alla områden

– Alla ska få samma konskevens vid regelbrott på alla områden

Idag behandlas människor olika oavsett om exakt samma beteende ageras ut – i vissa fall skyddas människor vid brott beroende på ställning (politiker, höga chefer, polis), eller straffas extra hårt beroende på vem denne är eller vem som utsatts (mindre bemedlad människa utan stöd i makt eller bra kontakter som skyddar).

Om vi riktar in oss på hur det överhuvudtaget är möjligt att några få bokstavligt talat kan bada i pengar – medan en stor majoritet svälter – är totalt obegripligt för en empatisk och vaken människa att förstå! Om och om igen uppdagas dessa “makthavare” med att begå brott och bedrägerier enbart för att sko åt sig mer….

DE kommer aldrig att krypa till korset och erkänna sin makthunger! Det finns enbart 2 vägar för att bryta detta galna maktspel:

– Att alla människor samlas och säger ifrån och kräver rättvisa för alla!

– Att Livet drabbar dem och de förlorar sitt för att förstå hur det är “på andra sidan”

Om någon rättvisa fanns skulle våra politiker arbeta för att sanera svälten och kanske skulle en LVR införas (Lagen om Vård av Rika) då de makthungriga aldrig kan nå egen insikt. Kanske skulle de tvångsplaceras i kåkstäder i Afrika under några månader för att vakna?

Oavsett vad som behövs, är det i grunden det faktum att alltför många är tysta och accepterar denna orättvisa som råder. Varje människa är en viktig kugge i att säga ifrån till det som är verklig orättvisa.

Det finns långt mer än tillräckligt med tillgångar för att alla på denna planet skulle vara mätta varje dag. Det handlar inte om brist på tillgångar eller logistik. Kan bomber och vapen fraktas och fällas över nationer, så kan mat göra likaså.

Vad är DU villig att göra lite mer för att skapa rättvisa? Makten ligger i varje människas hand och vi har inte räd att hålla tyst och tro att det “löser sig”.Om statens budget

Aktuellt Posted on Wed, November 28, 2012 08:20:09

Först, det är skillnad på hur den privata ekonomin och hur
den sammanlagda, ekonomin fungerar. Den sammanlagda är på statlig nivå och
brukar kallas makroekonomi. En självständig stat med egen valuta kan alltig ge
ut mer av sin valuta, det kan inte privatpersoner. Privatpersoner måste hålla
sig inom sina inkomster.

När statens budget går med minus innebär det att staten spenderar
mer än den drar in. Exempelvis, spenderar 110 och tar in 100 i skatter, då går
staten minus med 10. Var hamnar då dessa pengar, 10? Det hamnar i den privata
sektorn. Det innebär att statens underskott är lika med privata sektorns
överskott. När staten går med överskott drar den in pengar ifrån den privata
sektorn så att det privata går med minus. I dagens politiska retorik betyder
det att det är dåligt att låta den privata sektorn gå med överskott och bra när
det privata går med underskott.

Inom gällande ekonomi ska staten styra på både inflation och
sysselsättning. Finns det arbetslöshet och inflationen inte är ett problem är
det ett tecken på att statens underskott är för litet. Om statens minus är så
stor att efterfrågan blir större än vad utbudet av varor och tjänster är kan
det leda till inflation. När det finns arbetslöshet finns det ledig kapacitet
och då blir det inte inflation orsakat av underskottet.

Varför ageras det då inte för att bli av med arbetslösheten?
Den frågan får ställas till politikerna. Men utifrån sett liknar det linjen med
att nedskärningar och sänkta minimilöner är bra, neoklassisk teori. Så att
skatt på kapital måste minskas, att regler för kapitalmarknader och företag ska
bort, för att stimulera ekonomin. Givetvis gynnar det kapitalägare och minskar
demokratins betydelse. En egendomlig politik att låta pengarna styra då vi vet
att statens kostnad för att skapa pengar är noll kronor. Vore det inte bättre
att sänka skatterna på vanliga inkomster, så de som har minst får mer över, t
ex genom höjt grundavdrag, om skatter ska sänkas? Ett är säkert, skapa
mänskligt lidande och ökade klyftor är inte bra för någon som gillar fred och
rättvisa.

Som vanligt, vilka värderingar och beteenden ska gälla? Mer
om det på www.sharejustice.seNågra snabba

Aktuellt Posted on Tue, November 27, 2012 13:44:37

Fastigheter är en bra investering. Hur kan det vara det? Har
någon någonsin sett en fastighet producera något? Ett boende producera något?
Det är en kostnad, kostar underhåll och reparation, har begränsad livslängd.
Att man sedan föredrar att konsumera boende är en sak, men det är en kostnad
och borde behandlas så.

Ett land med egen valuta kan aldrig ha brist på pengar.
Pengar är digitala, knappas in på datorn så ”POFF” har det blivit nya pengar.
Bankerna gör så idag, och så kan vi låta centralbanken göra åt staten.

Bank och finans har växt mångfalt över senare år. Innebär
att luftvärden i form av papperstillgångar ökat i värde. Dessa producerar
ingenting men kräver sin årliga avkastning av det som producerar, med ränta på ränta
ökar det exponentiellt. (googla på ordet om funktionen av det är obekant,
viktigt att förstå). När det producerande inte klarar av att leverera
avkastning måste man hitta på nya lösningar också. Derivat fungerar jättebra
då. Derivat är vadslagning, på vad som helst som man kan räkna på. 600.000
miljarder US Dollar är ett värde som nämnts på derivaten 2011. Världens samlade
BNP var då 65.000 miljarder USD. Hur länge kan det hålla? Kom ihåg att det
måste öka för att inte kollapsa.

Minimilöner måste sänkas för att vara lönsamt. Lönsamt för
vem? Rikedom är relativt precis som fattigdom (eftersom vi räknar i digitala
siffror, pengar, och vad vi får för dem). När lönerna sänks blir de drabbade
arbetarnas tjänster billigare, dvs den med pengar blir rikare för de får mer
för sina pengar. Samtidigt ökar, temporärt, vinsterna i företagen, vilket ökar
värdet på företaget. (titta på aktiekurserna när företag varslar). För att det
systemet ska fungera måste lönesänkningar följas av lönesänkningar.
Omfattningen av det expanderar, slår på allt fler.

Minskade inkomster, lönesänkningar, innebär att totala
efterfrågan i ett land sjunker. Vilket sänker ekonomin och då blir det krav på
lägre minimilöner och offentliga åtstramningar, vilket sänker ekonomin ännu
mer. Fast de rika blir då rikare. Sedan görs detta om igen, och igen…

Statligt ägda hyresfastigheter kostar noll kronor att
finansiera, dvs pengarna för att bygga är gratis. Ändå har vi bostadsbrist. Varför? Glöm inflation som argument, det har med annat att göra.

Trängsel i trafik. Har bara med en sak att göra, människors
behov av att förflytta sig. Hur minskar man behovet? Genom straff? Vad är det
för fel på samhällsplanering som gör andra orter än storstäderna populära? Vad
är det för fel på fyradagarsveckor? Fördelas det jämnt minskar trafiken
teoretiskt med 20% vid rusningstid. På köpet minskar trycket på barn, förskola, stress, livspussel svårigheter, miljö etc.

Vad är det för värderingar som ligger bakom allt detta?
Vilkas beteenden är det som tillåts? Vad är det som gör att det fortgår? Hur
länge kan det som är sjukt fortgå och hur blir det om man tillåter det ända
till kollaps?

Det sjuka kan inte botas innan
det vill botas. Väntar med längtan. Önskar alla en medveten dag.« PreviousNext »